Methodics of Orthography and Orthoepy Classes Cover Image

Metodika nastave pravopisa i pravogovora
Methodics of Orthography and Orthoepy Classes

Author(s): Izet Beširović, Sead Nazibegović
Subject(s): Theoretical Linguistics
Published by: Matica Hrvatska Tuzla

Summary/Abstract: U metodici nastave jezika i književnosti preporučuje se da se nastava pravopisa i pravogovora u principu odvija simultano sa nastavom gramatike. Poseban akcenat u metodici nastave pravopisa (ortografije) i pravogovora (ortoepije) treba staviti na tzv. pravopisne vježbe (prepisivanja, diktati, ispravljanja). Diktati su posebno značajni za nastavu pravopisa i pravogovora, a isto tako, koriste se i u nastavi gramatike, stilistike, leksikologije, semantike itd. Za diktat se uvijek treba tražiti funkcionalan tekst, a ukoliko to nije moguće, onda treba kreirati tekst koji treba da djeluje kao logički povezana cjelina. Može se slobodno kazati da u metodici nastave maternjeg jezika postoji i “metodika diktata” kao posebna matodička oblast. Sve postojeće klasifikacije diktata u bivšoj južnoslovenskoj metodici pravopisa proizašle iz sovjetske diktatske škole, a bosanska škola metodike diktata u nastavi maternjeg jezika gotovo da i ne postoji.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 11
  • Page Range: 42-46
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian, Croatian