Syntactical peculiarities of the verb in prose of Skender Kulenovic Cover Image

Sintaktičke osobitosti glagola u prozi Skendera Kulenovića
Syntactical peculiarities of the verb in prose of Skender Kulenovic

Author(s): Sead Nazibegović, Izet Beširović
Subject(s): Syntax
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: infinitiv;krnji perfekt;aorist;kondicional 1;obezličavanje

Summary/Abstract: Rad predstavlja ligvističku analizu sintaksičke upotrebe nekih glagolskih oblika, prije svih infinitiva, krnjega perfekta, kraćih oblika aorista i potencijala i pomoćnog glagola biti, ali i postupka obezličavanja na primjerima proznoga stvaralaštva Skendera Kulenovića. Tu se je autor pokazao kao osoben, zanimljiv i raznovrstan stvaralac, s nizom primjera osobenih gramatičko-stilskih struktura. Upravo tim pojavama bit će posvećeno najviše pozornosti u radu.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 12
  • Page Range: 23-27
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian