Lesson with Skender: Skender Kulenovic's language in teaching Bosnian language and literature Cover Image

Nastavni sat sa Skenderom: Jezik Skendera Kulenovića u nastavi bosanskoga jezika i književnosti
Lesson with Skender: Skender Kulenovic's language in teaching Bosnian language and literature

Author(s): Sead Nazibegović
Subject(s): Education
Published by: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Summary/Abstract: Stvaralački jezik Skendera Kulenovića ima višestruku vrijednost za metodiku nastave bosanskog jezika i književnosti. Budući da je Kulenović kao pisac prisutan i u osnovnoškolskoj i u srednjoškolskoj nastavi bosanskoga jezika i književnosti, jezik njegova književna djela izazovan je i podatan i za raznovrsne metodičke analize i to ne samo na nivou književnokritičkih interpretacija već i na različitim lingvometodičkim nivoima: pravopisnom, gramatičkom, lingvostilističkom, leksikološkom, zatim na nivou kulture izražavanja, scenske umjetnosti itd. Sve ove jezičke nivoe u književnome stvaralaštvu Skendera Kulenovića mogli bismo metodički analizirati u okviru jednog sintetskog nastavnog sata u srednjoj školi, koji bismo označili metodičkim radnim naslovom: NASTAVNI SAT SA SKENDEROM. Ovakav tip nastavnog sata pripada tzv. sintetskom tipu i unutar njega ne robuje se bilo kakvim metodičkim šablonima već nastavnik sam bira adekvatne lingvometodičke predloške i načine metodičke analize jezika pojedinog pisca i njegova književnog djela.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 10
  • Page Range: 95-105
  • Page Count: 11