Polemics and reviews: Court account books of the Jagiellonians Cover Image

Polemiki i recenzje: Rachunki dworskie Jagiellonów
Polemics and reviews: Court account books of the Jagiellonians

Remarks in the margin of the edition: „Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500—1507”. Kritická edice pramene, k vydání připravil P. Kozák. Opava, Slezské...

Author(s): Katarzyna Gołąbek, Marek A. Janicki
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 11
  • Page Range: 267-281
  • Page Count: 15
  • Language: Polish