Polish and General History of the Middle Ages Cover Image

Średniowiecze Polskie i Powszechne
Polish and General History of the Middle Ages

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Subject(s): History
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2080-492X
Online-ISSN: 2353-9720
Status: Active

 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 9
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15/11
 • Issue No. 16/12
 • Issue No. 17/13
 • Issue No. 18/14
 • Issue No. 19/15
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Średniowiecze Polskie i Powszechne" jest czasopismem naukowym, redagowanym przez pracowników Zakładu Historii Średniowiecza Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy tom, jeszcze pod tytułem Średniowiecze polskie i powszechne, ukazał się w 1999 roku. Jego redaktorem był obecny i ówczesny kierownik tegoż Zakładu – prof. dr hab. Idzi Panic. Od tomu drugiego redaktorem „Średniowiecza" był także prof. UŚ dr hab. Jerzy Sperka. Kolejny tom ukazał się dopiero w 2002 roku, dalsze w 2004 i 2007 roku, a od tego roku „Średniowiecze", w niezmienionym składzie redakcyjnym, ukazywało się już co rok. W związku z tym, że „Średniowiecze" zyskało status wydawnictwa ciągłego, zgodnie z wymogami Narodowego Ośrodka ISSN, mieszczącego się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, zmieniono nieznacznie zapis tytułu (zastosowano wielkie litery oraz cudzysłów) i wprowadzono nową numerację tomów. I tak, pierwsza po tytule cyfra oznacza tom nowego wydawnictwa ciągłego, natomiast w nawiasie podany jest numer liczony od początku wydawnictwa „Średniowiecza", kiedy było jeszcze wydawnictwem wielotomowym. Czasopismo znalazło się na liście czasopism naukowych parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozszerzyła się też formuła periodyku, oprócz artykułów, publikowane są w nim recenzje. 

Na łamach czasopisma ogłaszane są teksty naukowe poświęcone średniowieczu polskiemu i powszechnemu. Ich odbiorcą jest szeroki krąg zainteresowanych, zwłaszcza historyków mediewistów i studentów. Wśród autorów znajdują się pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz historycy z innych ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy. Artykuły publikowane są głównie w jęzuku polskim, ale także w angielskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim.