Sustainable Development and its Assessment Cover Image

Sustainable Development and its Assessment
Sustainable Development and its Assessment

Author(s): Remigijus Čiegis, Jolita Ramanauskienė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: sustainable development; dimensions; assessment; indicators; indexes; darnus vystymasis; matmenys; vertinimas; indikatoriai; indeksai

Summary/Abstract: The article evaluates the sustainable development concept and possibilities for assessment of sustainable development. The concept of sustainable development and assessment of it and its dimensions are reviewed from the viewpoint of principles of environmental economics and sustainable development. Straipsnyje nagrinėjama darnaus vystymosi koncepcija ir jo vertinimo galimybės. Darnaus vystimosi koncepcija ir jos atskirų matmenų įvertinimas atliekamas remiantis aplinkos ekonomikos ir darnaus vystymosi valdymo principų požiūriu.

  • Issue Year: 3/2009
  • Issue No: 2
  • Page Range: 143-153
  • Page Count: 11
  • Language: English