ŽÚBOROVÁ, Viera a kol.: 20 years of Transformation: Political Communication in Czech Republic and Slovakia (2012) Cover Image

ŽÚBOROVÁ, Viera a kol.: 20 rokov transformácie: postavenie politickej komunikácie v Českej republike a na Slovensku (2012)
ŽÚBOROVÁ, Viera a kol.: 20 years of Transformation: Political Communication in Czech Republic and Slovakia (2012)

Author(s): Juraj Hanuliak
Subject(s): Review
Published by: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra politológie
Keywords: Book Review

Summary/Abstract: Book Review

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 170-177
  • Page Count: 8
  • Language: Slovak