Stephen Kis of Szeged - A Baranyan Reformer with a European Influence Cover Image

Stjepan Kiš Segedinac (1505-1572) - Baranjski reformator europskoga utjecaja
Stephen Kis of Szeged - A Baranyan Reformer with a European Influence

Author(s): Stanko Jambrek
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Biblijski institut

Summary/Abstract: Uvodni dio sadrži sažeti prikaz reformacije u Baranji i Slavoniji u šesnaestom stoljeću te naznačuje ulogu reformatora Stjepana Kiša Segedinca u razvoju i institucionalizaciji Baranjske superintendencije (biskupije) ugarske Reformirane crkve, koja je obuhvaćala i današnje hrvatske pokrajine Baranju i Slavoniju. U članku se, na temelju izvorne građe, Segedinčevih objavljenih teoloških spisa i relevantne literature, analizira život i djelovanje biskupa, teologa, učitelja i spisatelja Stjepana Kiša Segedinca te njegov teološki utjecaj u Ugarskoj i Europi desetljećima nakon njegove smrti.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 103-123
  • Page Count: 20
  • Language: Croatian