SIVÁK, Rudolf a kol.: Public Finance – František  Ochrana Cover Image

SIVÁK, Rudolf a kol.: Verejné financie – František Ochrana
SIVÁK, Rudolf a kol.: Public Finance – František Ochrana

Author(s): František Ochrana
Subject(s): Review
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 01
  • Page Range: 99-103
  • Page Count: 5
  • Language: Czech