BALÁŽ, Vladimír: Risk and Uncertainty (an Introduction to the Behavioural Economics and Finance) – František  Ochrana Cover Image

BALÁŽ, Vladimír: Riziko a neistota (úvod do behaviorálnej ekonó-mie a financií) – František Ochrana
BALÁŽ, Vladimír: Risk and Uncertainty (an Introduction to the Behavioural Economics and Finance) – František Ochrana

Author(s): František Ochrana
Subject(s): Review
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
  • Issue Year: 58/2010
  • Issue No: 04
  • Page Range: 423-427
  • Page Count: 5
  • Language: Slovak