Annotations Cover Image

Anotace
Annotations

Author(s): Michaela Šmídová, Lenka Kalinová, Jiří Křesťan, Marek Šmíd
Subject(s): Review
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro soudobé dějiny

Summary/Abstract: BARTLOVÁ, Alena: Túžby, projekty a realita: Slovensko v medzivojnovom období. Bratislava, Historický ústav SAV 2010, 262 s. BAUER, Michal (ed.): II. sjezd Svazu československých spisovatelů: 22.–29. 4. 1956. Sv. 1: Protokol; sv. 2: Přílohy. Praha, Akropolis 2011, 865 s. HOLUBEC, Stanislav: Lidé periferie: Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Plzeň, Západočeská univerzita 2009, 329 s. JUNEK, Marek a kol.: Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951–2011. Praha, Radioservis 2011, 251 s. + CD príloha.

  • Issue Year: XVIII/2011
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 273-277
  • Page Count: 5
  • Language: Czech