Book Reviews Cover Image
  • Price 2.50 €

RECENZII ȘI NOTIȚE BIBLIOGRAFICE
Book Reviews

Author(s): Violeta Barbu, Dana Caciur, Marian Coman, Ştefan Andreescu, Ştefan S. Gorovei, Gheorghe Lazăr, Mariana Lazăr, Maria Pakucs-Willcocks, Anca Popescu , Petronel Zahariuc
Subject(s): History
Published by: Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Summary/Abstract: Reviews of: ---------------------------- Neofit Cretanul. Jurnal de călătorie, ediție îngrijită, introducere și note de arhimandrit NECTARIE ȘOFELEA, Basilica, București, 2013, 175 p. Vlad Boțulescu de Mălăiești. Scrieri I. Viața lui Scanderbeg, ed. critică, introducere, studiu filologic și lingvistic, glosar și indice de EMANUELA TIMOTIN și OVIDIU OLAR, Univers Enciclopedic Gold, București, 2013, 284 p. + 8 il; II. Canonizarea Sfântului Felice. Varlaam și Ioasaf. Glosar irochezromân. Însemnări astronomice, ediții critice, studii introductive și glosar de CRISTINA IOANA DIMA, Univers Enciclopedic Gold, București, 2013, 215 p.; III. Istoria universală. Asia, ediție critică, studiu, glosar și indice de EMANUELA TIMOTIN și ANDREI TIMOTIN, Univers Enciclopedic Gold, București, 2013, 258 p. + 5 il. Scrierea chirilică românească din Transilvania şi Ungaria habsburgică (sec. XVIII). Album de OVIDIU GHITTA, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, 121 p. Istorie în documente: Mavrocordaţii (1711-1786). History in Documents: The Mavrocordats, întocmit de CLAUDIU VICTOR TURCITU, Arhivele Naţionale ale României & Dar Developement Association, Bucureşti, 2015, 288 p. NADIA MANEA, Cronicarii, adevărul şi puterea. Istorie şi ideologie în cronistica moldovenească a secolului al XVII-lea, Edit. Oscar Print, Bucureşti, 2013, 528 p. (din care am citit 100!). DAN DUMITRU IACOB (editor), Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI-XIX, Edit. Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, 802 p VIOLETA BARBU, MARIA MAGDALENA SZÉKELY, KINGA S. TÜDŐS, ANGELA JIANU, Grădina Rozelor. Femei din Moldova, Ţara Românească şi Transilvania (sec. XVII-XIX), Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2015, 381 p. ENIKŐ RÜSZ-FOGARASI, Egy elfeledett intézmény: a kolozsvári Szentlélekispotály kora újkori története, [O instituţie uitată: istoria premodernă a azilului Sf. Duh din Cluj], L’Harmattan, Budapesta, 2012, 172 p. BOGLÁRKA WEISZ, Vásárok és lerakatok a középkori magyar királyságban [Târguri şi locuri de depozit în regatul medieval al Ungariei], Budapesta, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2012, 222 p. + hartă. A kolozsvári osztóbírói intézmény és a kibocsátott osztálylevelek [Instituţia judelui divizoral al Clujului şi documentele emise], ed. GYÖNGY KOVÁCS KISS, Cluj-Napoca, Edit. Korunk Komp-Press, 2012, 568 p Keresztesekből lázadók. Tanulmáyok 1514 Magyarországáról [Din cruciați răsculați. Studii despre Ungaria anului 1514], ed. NORBERT C. TÓTH și TIBOR NEUMANN, Budapesta, MTA BK Történettudományi Intézet, 2015, 375 p JÁNOS JÓZSEF GUDENUS, Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája (Javított, bővített kiadás) / (Genealogia familiilor nobile maghiare de origine armeană, ediţie corectată şi augmentată), editată de Asociaţia Culturală Rădăcini a Armenilor Transilvăneni (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület), Budapesta, 2010, 971 p. + XVII pl. cu 66 de steme. Preot IOAN CANCIUC, Protopopiatul Darabani. Contribuţii monografice asupra aşezărilor, bisericii şi învăţământului, Edit. Trinitas, Iaşi, 2009, 372 p.; idem, Protopopiatul Dorohoi. Contribuţii monografice asupra aşezărilor, bisericii şi învăţământului, Edit. Doxologia, Iaşi, 2013, vol. I, 437 p.; vol. II, 447 p. RAMONA NEACŞA LUPU, De la Mircea cel Bătrân la Neagoe Basarab. Raporturile dintre domnie şi biserică în Ţara Românească, cuvânt înainte de Ovidiu Cristea, prefaţă de Virgil Ciocîltan, Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, 259 p. BOGDAN-PETRU MALEON, Cercetări privind ideologia puterii și organizarea ecleziastică în Moldova Medievală, Edit. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, 282 p CĂLIN HOINĂRESCU, MANUELA HOINĂRESCU, Habitatul rural tradiţional prahovean. Restitutio Edit, Ploieşti, 2013, 174 p., 3 anexe tabelare, 1 spiţă de neam, 101 pl., 12 hărţi, 16 pl. de moşii. GABRIELLA AIRALDI, Andrea Doria, Salerno Editrice, Roma, 2015, 256 p. + 4 pl. color. STÉPHANE CASTELLUCCIO, Le prince et le marchand. Le commerce de luxe chez les marchands merciers parisiens pendant le règne de Louis XIV, Editions SPM (collection Kronos), Paris, 2014, 878 p. Studia et Documenta Turcologica, Cluj, nr. 1/2013, 363 p.; nr. 2/2014, 377 p. Ege ve Balkan Araștırmaları dergisi (EBAD) / Journal of Aegean and Balkan Studies, Izmir, 2015, vol. 1, 205 p.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: XXXIII
  • Page Range: 481-529
  • Page Count: 50
  • Language: Romanian