Reviews and bibliographical notes Cover Image
  • Price 5.90 €

Recenzii şi notiţe bibliografice
Reviews and bibliographical notes

Author(s): Constanţa Ghiţulescu, Radu Ştefan Vergatti, Ileana Căzan, Laurenţiu Rădvan, Pedro Cristian Ionescu Pérez, Ştefan Aftodor, Dan Floareş, Bobi Apăvăloaei, Adrian Tertecel, Ştefan Andreescu, Mária Pakucs, Alexandru Ciocîltan, Paul Cernovodeanu, Viorel Achim, Şerban Papacostea, Gheorghe Lazăr, Violeta Barbu, Victor Spinei, Mihai Sorin Rădulescu, Andrei Pippidi, Anca Popescu , Constantin Dobrilă, Claudiu Bălan, Tatiana Cojocaru
Subject(s): History
Published by: Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Summary/Abstract: -Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. XXVI (1641-1642), volum întocmit de I. Caproşu, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2003 - Documenta Romaniae Historica, B, Ţara Românească, vol. XXXIV (1649), întocmit de Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Oana Rizescu, Edit. Academiei Române, Bucureşti - Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. Acte interne (1726-1740), îngrijit de Ioan Caproşu, Edit. „Dosoftei”, Iaşi, 2001 - N. RĂILEANU, Documente medievale moldoveneşti din Arhiva de Război a Suediei, Tipografia Centrală, Chişinău, 2001 - Inschriften der Stadt Hermannstadt aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit, ed. Ioan Albu, Sibiu, Hora Verlag und Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg, 2002 -KONSTANTIN MICHAILOVIĆ DI OSTROVICA, Cronaca turca ovvero Memorie di un giannizzero, a cura di Alda Giambelluca Kossova, traduzione di Angiolo Danti, note di Marco Clementi, Sellerio editore, Palermo, 2001 - Reformation zwischen Ost und West. Valentin Wagners griechischer Katechismus (Kronstadt 1550), Köln, Böhlau Verlag, 2000. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens, vol. 23 - YUNUS ZEYREK (ed.), Tarih-i Osman Paşa. Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Kafkasya fetihleri (H. 986-988 / M. 1578-1580) ve Tebriz’in fethi (H. 993 / M. 1585) (Cronica referitoare la Osman Paşa. Cuceririle caucaziene ale lui Özdemiroğlu Osman Paşa – 986- 988 H. /1578-1580, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001 - Litterae Missionarum de Hungaria et Transilvania (1572-1717) I. Editit István György Tóth, Roma-Budapest, 2002 - Demetrii Principis Cantemirii. Incrementorum et decrementorum Aulau Othman[n]icae sive Aliothman[n]icae Historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres, critice edidit Dan Sluşanschi, Edit. Amarcord, Timişoara, 2001 - MARIA GEORGESCU, Lapidarium din Târgovişte, secolele XV-XIX, Edit. Daim, Bucureşti, 2002 - Arhivele Naţionale ale României, Colecţia Achiziţii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. I (Sf. sec. XIII- 1685), întocmit de Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia Vătafu-Găitan, Bucureşti, 2002 - FLORIN MARINESCU, Roumanika eggrafa tou Aghios Orous archeio Protatou, Athina, 2001, 658p.; idem, Roumanika eggrafa tou Aghios Orous archeio Ieras Monis Aghios Paulou, Athina, 2002 - MANFRED STOY, Historische Bücherkunde Südosteuropa, Band II., Neuzeit, Teil 2: Rumänien 1521-1918, 687, indice, Oldenbourg Verlag, München, 2002 MONICA MIHAELA BUSUIOC, Munca şi răsplata ei. Secolele XVII-XVIII. Studiu de terminologie, vol. I-II, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al.Rosetti”, Bucureşti, 2001-2002 - ŞTEFAN J. FAY, Cronologia lui Ioan Kemény (Caietele unui roman care nu s-a scris), Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2002 - Die Pfarrer und Lehrer der Evangelischen Kirche A.B. in Siebenbűrgen, I. Band: Von der Reformation bis zum Jahre 1700, bearbeitet von Ernst Wagner, Kőln, Weimar, Wien, 1998, XVII

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: XXI
  • Page Range: 386-470
  • Page Count: 85
  • Language: Romanian