Pregnancy and childbirth in rural areas — changing experiences and role of women in rural areas Cover Image

Poród i macierzyństwo na wsi — zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich
Pregnancy and childbirth in rural areas — changing experiences and role of women in rural areas

Author(s): Magdalena Gajewska, Sylwia Michalska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: rural women; motherhood; birth; kobiety wiejskie; macierzyństwo; poród

Summary/Abstract: In this article the authors analyse factors, which influence the fertility of women in Poland with special focus on the quality of the birth experience, a factor rarely examined. Based on various sources, including memories and literature, the authors reconstruct the experiences of the past, and also using results of pilot studies for the current situation. They try also verify if rural women are part of a visible change, which is possible to observe in obstetrics in Poland today. W artykule omówiono wyniki badań, mówiących o czynnikach wpływających na dzietność kobiet. Autorki szczególnie koncentrują się na słabo zbadanym i rzadko opisywanym czynniku, jakim jest rodzaj doświadczenia porodowego. Na podstawie źródeł, jakimi są pamiętniki kobiet wiejskich, oraz literatury podjęto próbę zrekonstruowania doświadczenia porodowego w społeczności wiejskiej, zaś na podstawie dostępnej literatury, wyników realizowanych w Polsce badań oraz pilotażowych badań własnych autorki podejmują próbę odpowiedzi na pytanie o dostęp wiejskich matek do zmian, jakie zachodzą w położnictwie.

  • Issue Year: 166/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 35-20
  • Page Count: 16