Review: Discovering an image (in audiovisual times). Agnieszka Kampka, "Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji" Cover Image

Recenzja: Odkrywanie obrazu (w dobie audiowizualności). Agnieszka Kampka, "Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji"
Review: Discovering an image (in audiovisual times). Agnieszka Kampka, "Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji"

Author(s): Paweł Sarna
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 14/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 405-409
  • Page Count: 5