Some methodological aspects of local history research Cover Image

Neki metodološki aspekti istraživanja lokalne historije
Some methodological aspects of local history research

Author(s): Azem Kožar
Subject(s): History
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Historija; lokalna historija; socijalna historija; kulturna historija; historiografija; socijalistička historiografija; revizija prošlosti; globalizacija; historijski izvori; historičar;

Summary/Abstract: Značajne promjene koje su se dogodile na razmeđu 20. i 21. stoljeća–i još uvijek traju (procesi globalizacije, erozija socijalizma itd.), imale su i imaju bitnog odraza i na razvoj, domete i interesovanja u sferi historijske nauke. Nastala je značajnija pluralizacija interesovanja za historijska istraživanja, među kojima je i pojačan interes za antropološka istraživanja, za historiju svakodnevnice, za običnog čovjeka umjesto političkih elita itd. Sve je to neminovno imalo odraza i na bosanskohercegovačku historiografiju, u kojoj su, osim pokušaja revizije dosadašnjih dometa i stajališta iz bliže i dalje prošlosti, došla do izražaja i interesovanja za izučavanje lokalne historije, mada na tom planu potrebe i mogućnosti nisu na istoj razini. U ovom radu se o svemu tome govori u neophodnoj mjeri, uz posebno ukazivanje na pitanja metodološke naravi.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 32
  • Page Range: 178-182
  • Page Count: 5