Human and social capital resources of the local action groups Cover Image

Zasoby kapitału ludzkiego i społecznego w lokalnych grupach działania
Human and social capital resources of the local action groups

Author(s): Agnieszka Kretek-Kamińska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: kapitał ludzki; kapitał społeczny; lokalna grupa działania

Summary/Abstract: Według założeń, opartych na doświadczeniach z realizacji podejścia LEADER w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, podstawowym celem powstających w jego ramach organizacji (w postaci lokalnych grup działania) jest realizacja działań służących generowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego lokalnych społeczności oraz aktywizacja ich członków. Abstrahując od efektów przedsięwzięć podejmowanych przez lokalne grupy działania1 na rzecz mieszkańców obszarów partnerstw objętych ich wsparciem, w artykule skupiono się na zasobach tkwiących wewnątrz organizacji. Spróbowano zastanowić się nad poziomem, wzajemnym układem i oddziaływaniem oraz potencjałem kapitałów ludzkiego i społecznego samych członków lokalnych partnerstw – skądinąd z założenia predestynowanych do roli późniejszych kreatorów tychże zasobów.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 44
  • Page Range: 127-141
  • Page Count: 15
  • Language: Polish