Soteriological Dimension of Platonic Thought Cover Image

Soteriologiczny wymiar myśli platońskiej
Soteriological Dimension of Platonic Thought

Author(s): Marcin Subczak
Subject(s): Review
Published by: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

Summary/Abstract: Book Review: Jadwiga Skrzypek-Faluszczak, Ocalenie od zła w filozofii Platona, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 264

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 11
  • Page Range: 313-321
  • Page Count: 9
  • Language: Polish