Philosophy Before Plato as the Quest for Principles (archai)  Cover Image

Filozofia przedplatońska jako poszukiwanie zasad (archai)
Philosophy Before Plato as the Quest for Principles (archai)

Author(s): Marcin Subczak
Subject(s): Review
Published by: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

Summary/Abstract: Review: Janina Gajda-Krynicka, Filozofia przedplatońska, PWN, Warszawa 2007, ss. 280

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 8
  • Page Range: 309-314
  • Page Count: 6
  • Language: Polish