Development cooperation and Slovakia in 2010 Cover Image

Rozvojová spolupráca a Slovensko v roku 2010
Development cooperation and Slovakia in 2010

Author(s): Ján Mihálik, Peter Brezáni, Nora Beňáková
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Národný program ODA 2010; bilaterálna; multilaterálna a humanitárna pomoc; evaluácia; komunikačná stratégia; rozvojové vzdelávanie; zákon o ODA; NP ODA 2011

Summary/Abstract: Rok 2010 bol v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci dlho očakávaným míľnikom. Európske štáty ako donori sa spoločne zaviazali dosiahnuť v ňom objem prostriedkov vložených do rozvojovej spolupráce na úrovni 0,33 % HDP ročne pre krajiny EU 15, resp. 0,17 % HDP pre nové členské štáty. Nielen finančná kríza, ale aj dlhodobo kritizovaná neochota navyšovať rozpočet rozvojovej pomoci v časoch enormného rastu doviedli Slovensko do zahanbujúceho stavu, keď stanovenú úroveň dosahujeme len spolovice. Bohužiaľ, stále platí, že namiesto diskusie o zmysluplnom navyšovaní a rozvoji kapacít poskytovať kvalitnú pomoc je Slovensko nútené zamýšľať sa nad spôsobmi, ako udržať aspoň úroveň z predošlých rokov. Útechou nám nemôže byť ani skutočnosť, že dohodnutú mieru nedosiahla väčšina krajín EÚ .

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 147-165
  • Page Count: 19
  • Language: Slovak