On Norwid's Lyrical Element Cover Image

O żywiole lirycznym Norwida
On Norwid's Lyrical Element

Author(s): Barbara Stelmaszczyk
Subject(s): Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 26
  • Page Range: 204-220
  • Page Count: 17
  • Language: Polish