BOOK REVIEWS Cover Image
  • Price 3.90 €

RECENZJE
BOOK REVIEWS

Author(s): Sławomir Buryła, Grzegorz Krzywiec, Boaz Cohen, Aleksandra Namysło, Jan Grabowski, Joanna Nalewajko-Kulikov, Mirosław Filipowicz, Robert Kuwałek, Marta Janczewska, Adam Szostkiewicz, Joanna Podolska, Agnieszka Haska, Dariusz Libionka, Audrey Kichlewski, Katarzyna Stańczak-Wiślicz
Subject(s): History
Published by: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN
Keywords: BOOK REVIEWS

Summary/Abstract: Susan Zucotti, Pius XII i Holocaust we Włoszech [Mirosław Filipowicz] ...................... 483 Michael Phayer, Pius XII, Holocaust and the Cold War [Dariusz Libionka] ................ 487 Kevin P. Spicer, Hitler’s Priests. Catholic Clergy and National Socialism [Grzegorz Krzywiec] ........................................................................................ 495 Mordecai Paldiel, Church & Holocaust: Unholy Teaching, Good Samaritans and Reconciliation [Agnieszka Haska] ..................................................................... 500 Carla Tonini, Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów [Katarzyna Stańczak-Wiślicz] .......................................... 503 Nechama Tec, Daniel w jaskini lwa. Życie Oswalda Rufeisena [Sławomir Buryła] ....... 508 Nachum Bogner, At the Mercy of Strangers: The rescue of Jewish Children with Assumed Identities in Poland [Boaz Cohen] ........................................................ 512 Klaus-Michael Mallmann, Martin Cüppers, Półksiężyc i swastyka. III Rzesza a świat arabski [Jan Grabowski] ................................................................................... 518 David Cesarini, Eichmann: jego życie i zbrodnie [Adam Szostkiewicz] ...................... 521 Patrick Desbois, Porteur de mémoires: Sur les traces de la Shoah par balles [Audrey Kichlewski] ........................................................................................ 524 Samuel Kassow, Who will write our history? Emanuel Ringelblum, the Warsaw Ghetto and Oyneg Shabes Archive [Joanna Nalewajko-Kulikov] ........................................... 529 Elżbieta Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945 [Robert Kuwałek] ............................................................................. 533 Jan Andrzej Młynarczyk, Sebastian Piątkowski, Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa [Aleksandra Namysło] .... 539 Szmul Rozensztajn, Notatnik [Joanna Podolska] .................................................... 542 Perec Opoczyński, Reportaże z getta warszawskiego [Marta Janczewska] .................. 548

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 5
  • Page Range: 481-551
  • Page Count: 71
  • Language: Polish