Czechoslovak Political Exile in the Cold War: the First Years Cover Image

Československý politický exil za studené války: první roky
Czechoslovak Political Exile in the Cold War: the First Years

Author(s): Igor Lukeš
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku
  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 119
  • Page Count: 10
  • Language: Czech