REVIEWS AND NOTICES Cover Image
  • Price 4.50 €

RECENZJE I PRZEGLĄDY
REVIEWS AND NOTICES

Author(s): Wioletta Orlińska, Andrzej Szwarc, Paulina Dudzik, Andrzej Cieński, Ryszard Kulesza, Paula Marton, Żaneta Nalewajk
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: recenzje

Summary/Abstract: red. Janusz Rohoziński, Mag w cylindrze.O pisarstwie K.I. Gałczyńskiego; A. Garlicki, Karuzela. Rzecz o Okrągłym Stole; Lidia Michalska-Bracha, Powstanie Styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów; Tomasz Ślęczka, Aleksander Macedoński w literaturze staropolskiej; P. Nowaczyńska, Mądrość Vincenza; E. Jeleń, M. Rauen, M. Świątek, J. Winiarska, Zmiany i rozwój języka oraz tożsamosci narodowej-trendy w procesie integracji europejskiej; re. E. Wiegundt, Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury

  • Issue Year: 400/2005
  • Issue No: 01
  • Page Range: 139-162
  • Page Count: 24
  • Language: Polish