REVIEWS AND NOTICES Cover Image
  • Price 4.50 €

RECENZJE I PRZEGLĄDY
REVIEWS AND NOTICES

Author(s): Andrzej Szwarc, Jadwiga Zacharska, Hanna Ratuszna
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: recenzje

Summary/Abstract: K. Sierakowska, Rodzice, dzieci, dziadkowie...Wilekomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918-1939; Michel Vovelle, Śmierć cywilizacji Zachodu; S. Żeromski, Listy

  • Issue Year: 403/2005
  • Issue No: 05
  • Page Range: 139-151
  • Page Count: 13
  • Language: Polish