Review: The Impacts of President Benes' Decrees on Deportations and Re-slovakization Cover Image

Dekrety prezidenta Beneša a ich dósledky na deportácie a reslovakizáciu
Review: The Impacts of President Benes' Decrees on Deportations and Re-slovakization

Author(s): Peter Švík
Subject(s): Review
Published by: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Summary/Abstract: Katalin Vadkerty, Mad'arskd otdzka v Ceskoslovensku 1945-1948. Bratislava: Kalli-gram 2002, 863 pages. An introduction by Laszlo Szarka. Supplements contain: Zoltan Fabry, Obzalovany prehovori: Dokumenty z dejin Mad'arov v Ceskoslovensku (adresovane ceskej a slovenskej inteligencii); Rezso Peery, Bohata uroda siedmich chudobnych rokov; Rezso Peery, Memorandum O situacii Mad'arov v Ceskosloven¬sku; Rezso Szalatnai, Memorandum Mad'ari na uzemi CSR v rokoch 1938-1945. Translated by Marta Lesna, Katarina Borbasova, Galina Sandorova.

  • Issue Year: X/2003
  • Issue No: 03
  • Page Range: 357-361
  • Page Count: 5
  • Language: Czech