Reviews Cover Image
  • Price 5.00 €

K RITIKA DHE RECENSIONE
Reviews

Author(s): Mimoza Priku, Bajram Mehmetaj, Afërdita Avdullai, Hysen Matoshi, Tomor Osmani, Christian Gut, Remzi Përnaska, Tomorr Plangarica
Subject(s): Review
Published by: Instituti Albanologjik i Prishtinës

Summary/Abstract: Prof. dr. Ragip Mulaku, “Gjuha e shkrimeve të vjetra shqipe (shek. XV-XVIII), Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2012, f.1-572 Shefkije Islamaj, Gjergj Fishta, gjuha dhe stili, (I, II), IA,Prishtinë, 2012, 528+ 576 =1104 f. Dr. Qemal Murati, Trajtesa albanologjike, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2005 Gijom Apoliner, Një orkide në filiqen time Dr. Fadil Grajçevci, Vepra letrare e Esad Mekulit dhe kritika e saj, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2013, 364 f.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 43
  • Page Range: 321-356
  • Page Count: 36
  • Language: Albanian