- Cover Image
  • Price 5.90 €

VEPRIMTARIA SHKENCORE E PROF. SELMAN RIZËS - THESAR I ÇMUAR NË FUSHËN E GJUHËSISË DHE TË ARSIMIT SHQIPTAR
-

Author(s): Ali Dhrimo, Sala Ahmetaj, Seit Mansaku, Kolec Topalli, Tomor Osmani, Enver Hysa, Rexhep Ismajli, Rami Memushaj, Gjokë Dabaj, Blertë Ismajli
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: SCIENTIFIC ACTIVITIES ; PROF. SELMAN Riza - ; linguistics ; education ; Albania

Summary/Abstract: Prof. Selman Riza dekorohet me urdhrin “Nderi i kombit” 99 Sesion shkencor në Universitetin e Tiranës me rastin e 100-vjetorit të lindjes së prof. Selman Rizës 100 Veprimtari në Kosovë me rastin e 100-vjetorit të lindjes së Selman Rizës 104 Konferenca shkencore “Profesor Selman Riza dhe albanologjia” në Universitetin e Korçës 105 Konferencë shkencore në Tiranë me rastin e 100-vjetorit të lindjes së prof. Selman Rizës 111 Rexhep ISMAJLI - Seit MANSAKU: Figura dhe vepra e Selman Rizës . 113 Kolec TOPALLI : Vendi i Selman Rizës në shkencat albanologjike 121 Ali DHRIMO : Selman Riza – studiues dhe kritik 125 Rami MEMUSHAJ : Selman Riza – nga “pangegënishtja” te gjuha standarde 133 Enver HYSA : Sistemi foljor i shqipes në veprën e Selman Rizës 145 Blertë ISMAJLI : Koncepti i Selman Rizës për mënyrat e foljeve 151 Sala AHMETAJ : Rasa emërore dhe rasat e mirëfillta sipas Selman Rizës 157 Tomor OSMANI : Alfabeti i Kongresit të Manastirit në vështrimin e prof. Selman Rizës 161 Gjokë DABAJ : Përkushtimi i Selman Rizës ndaj fjalës shqipe .. 169

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-04
  • Page Range: 099-171
  • Page Count: 73
  • Language: Albanian