Belorussian? Ukrainian? Remarks on the classification methodology of Belarussian and Ukrainian records from the 16th and 17th century.  Cover Image
  • Price 3.90 €

Białoruski? Ukraiński? Uwagi o metodologii klasyfikacji źródeł powstałych na ziemiach białoruskich i ukraińskich w XIV–XVII wieku
Belorussian? Ukrainian? Remarks on the classification methodology of Belarussian and Ukrainian records from the 16th and 17th century.

Author(s): Joanna Getka
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: ukraińska tradycja twórcza; białoruska tradycja twórcza; literatury narodowe; Wielkie Księstwo Litewskie; prosta mowa; Franciszek Skoryna; wschodniosłowiański obszar językowy; Uładzimir Aniczenka; Wiktor Mojsijenko
  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 4
  • Page Range: 50-66
  • Page Count: 17
  • Language: Polish