Death and survival in Mani`s religion Cover Image

Moarte şi supravieţuire în religia lui Mani
Death and survival in Mani`s religion

Author(s): Stelian Manolache
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia
Keywords: gnosticism; maniheism; Mani; moarte

Summary/Abstract: Mani, fondatorul sistemului religios care îi poartă numele, iranian la origine, babilonian prin naştere, a fost, iniţial, membru al sectei elkazaiţilor, el prezentându-se ca ultimul Revelator al lui Dumnezeu, pecetea tuturor profeţilor şi întemeietorilor de religii. El era însărcinat, în concepţia sa, de Mesagerul divin, să creeze “biserica” ultimelor timpuri, Biserica Tărâmului Luminii. Intervenţia sa, datorită încercărilor şi eşecurilor repetate ale tuturor înaintaşilor săi, printre care îi amintea pe Budha, Zarathustra şi Iisus, va face din el să fie desemnat de adepţii săi cel care încheie Revelaţia lui Dumnezeu în lume. Numai această Revelaţie a sfîrşiturilor, va fi capabilă să le arate adevăratul drum al sfinţeniei şi mântuirii tuturor vieţuitoarelor. Acest drum, echivalent al unei eliberări definitive a sufletului omenesc din tenebrele Morţii materiei, însemna, în gândirea lui Mani, reintegrarea sufletului-scânteie în viaţa lumină a Dumnezeului cel adevărat descoperit de el. Astfel, problema morţii şi a supravieţuirii, tema simpozionului de la Alba Iulia, se va situa, la loc de cinste, şi în centrul doctrinei maniheene.

  • Issue Year: XIII/2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 105-123
  • Page Count: 19
  • Language: Romanian