The Altar of the Reunification Cover Image

Altarul Reîntregirii
The Altar of the Reunification

Publishing House: Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Comparative Studies of Religion, Religion and science , Sociology of Religion, History of Religion
Frequency: irregular and other
Print ISSN: 1584-8051
Online-ISSN: 2457-9394
Status: Active

 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Issue No. 1/XI
 • Issue No. 2/XI
 • Issue No. 3/XI
 • Issue No. 1/XII
 • Issue No. 2/XII
 • Issue No. 3/XII
 • Issue No. 1/XIII
 • Issue No. 2/XIII
 • Issue No. 3/XIII
 • Issue No. 1/XIV
 • Issue No. 2/XIV
 • Issue No. 3/XIV
 • Issue No. 1/XV
 • Issue No. 2/XV
 • Issue No. 3/XV
 • Issue No. 1/XVI
 • Issue No. 2/XVI
 • Issue No. 3/XVI
 • Issue No. Supliment/XVI
 • Issue No. 1/XVII
 • Issue No. 2/XVII
 • Issue No. 3/XVII
 • Issue No. 1/XVIII
 • Issue No. 1 - Suppl./XVIII
 • Issue No. 2/XVIII
 • Issue No. 3/XVIII
 • Issue No. Suppl_2/XVIII
 • Issue No. Suppl_3/XVIII
 • Issue No. 1/XIX
 • Issue No. 2/XIX
 • Issue No. 3/XIX
 • Issue No. Suppl_1/XIX
 • Issue No. Suppl_2/XIX
 • Issue No. 1/XX
 • Issue No. 2/XX
 • Issue No. 3/XX
 • Issue No. 1/XXI
 • Issue No. 2/XXI
 • Issue No. 3/XXI
 • Issue No. 1/XXII
 • Issue No. 2/XXII
 • Issue No. 3/XXII
 • Issue No. Suppl_1/XXII
 • Issue No. 1/XXIII
 • Issue No. 2/XXIII
 • Issue No. 3/XXIII
 • Issue No. 1/XXIV
 • Issue No. 2/XXIV
 • Issue No. 3/XXIV
 • Issue No. 1/XXV
 • Issue No. 2/XXV
 • Issue No. 3/XXV
 • Issue No. 1/XXVI
 • Issue No. 2/XXVI
 • Issue No. 3/XXVI
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Altarul Reîntregirii is a tri-annual academic journal of „1st December 1918” University in Alba Iulia. Sponsored by Orthodox Archbishopric of Alba Iulia, Altarul Reîntregirii publishes peer-reviewed papers from religion, theology, bioethics and history domains.

 

Submission guidelines

ADRESE DE CORESPONDENŢĂ

REDACŢIA:
POŞTA (Mail):
ALTARUL REÎNTREGIRII
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Bd. „1 Decembrie 1918”, 13;
510207, Alba Iulia; RO
TEL./FAX: 004 0258 835 901
WEB: www.fto.ro
E-MAIL: redactie@altarulreintregirii.fto.ro
altarul@fto.ro
teologialba@yahoo.com

DISTRIBUŢIE:

POŞTA (Mail):

EDITURA REÎNTREGIREA
Str. Mihai Viteazul, 16; 510010;
Alba Iulia (AB); RO
TEL.: 004 0258 811 690
004 0258 810 373
FAX: 004 0258 812 797
WEB: www.reintregirea.ro
E-MAIL: librariareintregirea@gmail.com


Altarul Reîntregirii este o revistă trianuală, recunoscută CNCSIS categoria C (660) şi
este indexată în bazele de date internaţionale: CEEOL, Index Copernicus, Electronic
Journals Library.


ISSN versiune print: 1584-8051; ISSN versiune online: 2457-9394; ISSN–L 1584-8051

Editorial board

COLEGIUL DE REDACŢIE


PREŞEDINTE:

IPS IRINEU POP, Arhiepiscop al Alba Iuliei


CONSILIUL ŞTIINŢIFIC:

PS IGNATIE TRIF (Arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei),Boris BOBRINSKOY (Paris, Franţa), George REMETE (Alba Iulia,România), John BRECK (Paris, Franţa), Viorel IONIŢA (Geneva, Elveţia), H. Tristram ENGELHARDT (Houston, USA), Mihai HIMCINSCHI (Alba Iulia, România), Dumitru A. VANCA (Alba Iulia, România), Simion TODORAN (Alba Iulia, România), Ludwig TAVERNIER (Koblenz-Landau, Germania), Corinna DELKESCAMP-HAYES (Freigericht, Germania), Remus ONIŞOR (Alba Iulia, România), Marius TELEA (Alba Iulia, România), Domin ADAM (Alba Iulia, România).

REDACTOR-ŞEF: Emil JURCAN REDACTOR-ŞEF ADJ.: Alin ALBU

REDACTORI: Mihai DAN, Jan NICOLAE, Coriolan DURA, Cezar LOGIN, Ovidiu
PANAITE, Alexandru MOLDOVAN, Dorin OPRIŞ, Lucian D. COLDA

SECRETAR DE REDACŢIE: Alin ALBU

TRADUCERI: Oana NICOARĂ