Living in the rural areas: countryside Cover Image

Żyć na wsi: elementy stylu życia
Living in the rural areas: countryside

Author(s): Maria Halamska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: lifestyle; consumption patterns; objective factors; psycho-social orientations; farmers; styl życia; wzory konsumpcji; czynniki obiektywne; orientacje psychospołeczne; rolnicy

Summary/Abstract: This article presents selected elements of a rural based lifestyle based on existing and extensive social diagnosis conducted by the Polish Main Statistical Office (GUS) for the first decade of the 21st Century. The author presents influencing objective factors including the environment, income and labour structure, and social and educational levels as well as psycho-social factors; dominant perspective, life orientation and a time perspective. She concludes that despite similar characteristics within groups there is a mosaic of lifestyles rather than a single typical rural lifestyle. Although life in rural areas is largely determined by environmental factors, agriculture and farmers, their influence is limited because of large differences within groups. This is connected to large differences in lifestyles and in the majority of cases their low attractiveness. Na podstawie danych badań masowych (CBOS, Diagnoza Społeczna, GUS) artykuł przedstawia elementy stylu życia mieszkańców wsi na koniec pierwszej dekady XXI wieku. Ukazuje wpływ czynników obiektywnych (ekologicznych, dochodów, wykształcenia, struktury społeczno-zawodowej) i psychospołecznych (dominującego układu odniesienia, orientacji życiowych, perspektywy czasowej). Autorka konkluduje, że mimo pewnych cech wspólnych nie ma jednego „wiejskiego” stylu – istnieje ich cała mozaika. Specyfikę życia na wsi wyznaczają czynniki ekologiczne oraz obecność rolnictwa i rolników. Ich wpływ jest jednak ograniczony ze względu na bardzo duże zróżnicowanie grupy, za którym idzie zróżnicowanie sposobów życia i – w większości – mała ich atrakcyjność.

  • Issue Year: 158/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 25-43
  • Page Count: 19
  • Language: Polish