Effectiveness and Efficiency of Economic Incentives for Electricity Generation from Renewable Energy Sources in Latvia Cover Image

Effectiveness and Efficiency of Economic Incentives for Electricity Generation from Renewable Energy Sources in Latvia
Effectiveness and Efficiency of Economic Incentives for Electricity Generation from Renewable Energy Sources in Latvia

Author(s): Arta Deniņa, Jānis Zvanītājs
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: efficiency; renewable energy sources; electricity; levelized cost of electricity generation; efektyvumas; atsinaujinantys energijos šaltiniai; elektros energija; elektros energijos gamybos kaštų sulyginimas

Summary/Abstract: The paper analyzes the effectiveness and efficiency of promotion of electricity generation from renewable energy sources (RES) in Latvia by looking at the economic incentives available for entrepreneurs. The main support measure for increased use of RES is the obligatory purchase mechanism (OPM) and the feed-in tariffs for electricity that is generated from RES (RES-E). The methodology for assessing the efficiency of the economic incentives for RES-E producers is set out. The paper concludes that the efficiency of economic incentives for RES-E generation in Latvia is low and need to be improved. Straipsnyje analizuojamas efektyvumas ir elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ) skatinimas Latvijoje, ieškant tinkamų ekonominių paskatų verslininkams. Pagrindinė rėmimo priemonė padidinti vartojimą iš AEŠ yra privalomas pirkimo mechanizmas ir palankūs tarifai elektrai, pagamintai iš AEŠ (AEŠ-E). Išdėstoma ekonominių paskatų iš AEŠ-E gamintojams efektyvumo vertinimo metodologija. Straipsnyje padarytos išvados, kad ekonomių paskatų efektyvumas AEŠ-E gamybai yra žemas ir reikia jį gerinti.

  • Issue Year: 5/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 163-177
  • Page Count: 15
  • Language: English