Analysis of Economic Aspects of Promotion of Green Electricity Generation in Latvia Cover Image

Analysis of Economic Aspects of Promotion of Green Electricity Generation in Latvia
Analysis of Economic Aspects of Promotion of Green Electricity Generation in Latvia

Author(s): Arta Deniņa, Jānis Zvanītājs
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: investicija; technologija; atsinaujinantys energijos šaltiniai; elektra; gamybos sąnaudos; Latvija; investment; technology; renewable energy sources; electricity; production cost; Latvia

Summary/Abstract: Economic aspects; mainly support price level for electricity produced from renewable energy sources in Latvia; is analyzed in the context of frequent legislative change. Role of renewable energy sources in electricity generation and its development in terms of business activity in Latvia is described. Atsižvelgiant į dažnus teisės aktų pakeitimus straipsnyje nagrinėjami iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos elektros ekonominiai kainų lygio palaikymo aspektai Latvijoje. Aprašomas atsinaujinančių energijos išteklių vaidmuo ir plėtra elektros energijos gamyboje Latvijoje.

  • Issue Year: 4/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 107-122
  • Page Count: 16
  • Language: English