‘Till Samogitians are alive…’: the Testimony of the 1830–1831 Rebellion in Samogitia Cover Image

„...KOL ŽEMAIČIAI GYVI“: 1830–1831 METŲ SUKILIMO ŽEMAITIJOJE LIUDIJIMAS
‘Till Samogitians are alive…’: the Testimony of the 1830–1831 Rebellion in Samogitia

Author(s): Brigita Speičytė
Subject(s): Literary Texts
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Skelbiami dokumentai1 – išlikęs 1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje dalyvių, atsidūrusių emigracijoje Prancūzijoje, korespondencijos fragmentas, saugomas Lenkų bibliotekos Paryžiuje rankraštyne. Praėjus dešimtmečiui po sukilimo, buvęs Telšių apskrities laikinosios sukilėlių valdžios pirmininkas Vladimiras Gadonas (Włodzimierz Gadon, 1775–1842) iš Nansi parašėlaišką tuo metu Strasbūre gyvenusiam tos pat apskrities buvusiam sukilėliui Simonui Barasai-Borisevičiui (Szymon Borysewicz, 1806–1896), prašydamas paliudyti apie sukilimo pradžią Žemaitijoje. Išliko Barasos-Borisevičiaus laiško juodraštis, kaip galima spręsti, ir parašytas 1841 m. sausio–vasario mėnesiais. Iš teksto matyti, kad šis 12 lapų tekstas greičiausiai buvo siunčiamas adresatui per tris kartus apytikriai po 4 lapus. Skelbiamas Gadono atsakymas (antrasis laiškas) buvo parašytas, gavus pirmąją korespondento teksto dalį.

  • Issue Year: 55/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 39-98
  • Page Count: 60
  • Language: Lithuanian