Reviews Cover Image

Recenzje
Reviews

Author(s): Sławomir Buryła, Grzegorz Krzywiec, Anna Dobiegała, Klaus-Peter Friedrich, Jan Grabowski, Bartłomiej Krupa, Agnieszka Haska, Joanna Wawrzyniak, Jacek Leociak
Subject(s): Review
Published by: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN

Summary/Abstract: Jean Hatzfeld, Nagość życia. Opowieści z bagien Rwandy, Sezon maczet, Strategia antylop, tłum. Jacek Giszczak, Wołowiec: Czarne, 2011 (191 s.), 2012 (259 s.), 2009 (245 s.) Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin: Wydawnictwo UMCS i ŻIH, 2011, 925 s. Symcha Binem Motyl, Do moich ewentualnych czytelników. Wspomnienia z czasu wojny, wstęp i red. Agnieszka Haska, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Żydowski Instytut Historyczny, 2011, 253 s. Tom Segev, Siódmy Milion. Izrael – piętno Zagłady, tłum. Barbara Gadomska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 579. Nadine Fresco, Śmierć Żydów. Fotografie, tłum. Magdalena Kamińska- -Maurugeon, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2011, 136 s. Francis R. Nicosia, Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany, Cambridge–New York: Cambridge University Press, 2010, s. 324. Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Łukasz Banaszek, Małgorzata Wosińska, Poznań–Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie, 2011, 270 s. Karol Madaj, Małgorzata Żuławnik, Proboszcz getta, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, s. 2010, 184 s. Andrzej Krempa, Zagłada Żydów mieleckich, Mielec: Muzeum Regionalne, 2012, 263 s. Friedrich Kellner, „Vernebelt, verdunkelt sind alle Hirne”. Tagebücher 1939–1945 [„Zamglone, zaciemnione są wszystkie umysły”. Dzienniki 1939–1945], red. Sascha Feuchert, Robert Martin Scott Keller, Erwin Leibfried, Jörg Riecke i Markus Roth, t. 1–2, wyd. 4, Göttingen: Wallstein Verlag, 2011, 1128 s., liczne ilustracje. Wojciech Jerzy Muszyński, Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934–1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2011, s. 549.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 8
  • Page Range: 539-590
  • Page Count: 52
  • Language: Polish