NARRATIVES OF EXILE: COSMOPOLITANISM BEYOND THE LIBERAL IMAGINATION Cover Image
  • Price 3.90 €

NARRATIVES OF EXILE: COSMOPOLITANISM BEYOND THE LIBERAL IMAGINATION
NARRATIVES OF EXILE: COSMOPOLITANISM BEYOND THE LIBERAL IMAGINATION

Author(s): Galin Tihanov
Subject(s): Literary Texts
Published by: Институт за литература - BAN
Keywords: NARRATIVES; EXILE; COSMOPOLITANISM; LIBERAL IMAGINATION

Summary/Abstract: В статията се предлага генеалогия на дискурсите за изгнание и се разглежда тяхната връзка с космополитизма. Основният въпрос, който си задава авторът, е какво е специфичното място на дискурсите за изгнанието в модерността и как те се съотнасят с либералното разбиране за космополитизма. Тъкмо това либерално разбиране се проблематизира и преоценява.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 7-24
  • Page Count: 17
  • Language: English