Reports and Reviews Cover Image

Správy a recenzie
Reports and Reviews

Author(s): Ľubor Králik, Peter Žeňuch, Mária Košková, Emil Horák, Júlia Dudášová-Kriššáková, Katarína Žeňuchová, Eva Kvantíková, Maria Dobrikova, Jaromír Krško, Lenka Majchráková, Svorad Zavarský, Zuzana Vodičková, Ján Lukačka
Subject(s): Review
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: J. LUKAČKA: In Memory of Professor Vincent Sedlák J. DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ: Prof. PhDr. Štefan Tóbik, CSc. (1909-1969) M. DOBRÍKOVÁ: On the Occasion of the 85th Birthday Anniversary of Professor Šimon Ondruš M. KOŠKOVÁ: The Cyrillo-Methodian Cultural Heritage and National Identity P. ŽEŇUCH: Insights into the Issues of Slovak-Hungarian Relations K. ŽEŇUCHOVÁ: An Academic Symposium Held on the Occasion of the 100th Death Anniversary of Samuel Cambel S. ZAVARSKÝ: The Fourteenth International Neo-Latin Congress in Uppsala (2–8 August, 2009) Joined by Participants from Slovakia Z. VODIČKOVÁ: Current Issues in Slovak Studies. Budapest : ELTE BTK 2007. 208 s. L. MAJCHRÁKOVÁ: Diachronic Syntax in Slavonic Languages: Gradual Changes in Focus. Report on the International Conference E. KVANTÍKOVÁ: TUŠKOVÁ, JANA MARIE: Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin. Brno: Masarykova univerzita 2006. 175 s. Ľ. KRÁLIK: БЕРЕЗОВИЧ, Е. Л.: Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. Москва : Издательство Индрик 2007. 600 s. Ľ. KRÁLIK: АНИКИН, А. Е.: Русский этимологический словарь. Выпуск 1, 2. Москва : Рукописные памятники Древней Руси 2007, 2008. 368, 336 s. J. KRŠKO: ЛУЧИК Василь Вікторович: Вступ до слов’янської філології. Підручник. Київ : Видавничий центр Αкадемія 2008. 344 s. M. DOBRÍKOVÁ: MENAC, A.: Hrvatska frazeologija. Zagreb : Knjigra 2007. 270 s. E. HORÁK: МАКСИМ КАРАНФИЛОВСКИ И КОЛЕКТИВ: Македонскиот jазик во глобалниот свет. Влада на Република Mакедонија. Скопје 2008. 116 s. P. ŽEŇUCH: Presidium of the International Committee of Slavists met in Stará Lesná

  • Issue Year: 44/2009
  • Issue No: 02
  • Page Range: 166-186
  • Page Count: 21
  • Language: Slovak