Traditional and new roles for rural women Cover Image

Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich
Traditional and new roles for rural women

Author(s): Sylwia Michalska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: rural woman; social roles; professional activity; behavioral patterns; kobiety wiejskie; role społeczne; aktywność zawodowa; wzory zachowań

Summary/Abstract: The role of rural women is not clear in modern society. Analysis of the result of researches provides two, opposite tendencies. The first is the conservation of a traditional role and behaviour, linked with family activities, working at home etc., and the second, which responds to modern society expectations – connected with now higher educational ambitions, professional work, and adopting new responsibilities in new areas of family life. The development of aspirations and of society are not always the same, playing new roles can be blocked by many factors – economical, infrastructural or social. In this article we analyse results of research, conducted with groups of rural women in Poland in recent years, we try to respond to the question of which roles they can play in rural societies, and for those for which they must leave rural areas. Prowadzone obecnie badania przedstawiają niejednoznaczny obraz współczesnej kobiety wiejskiej. Z ich wyników wyłaniają się dwie przeciwstawne tendencje – pełnienia przez kobiety tradycyjnych ról i wzorów zachowań wynikających z tradycyjnego modelu oraz nowych ról związanych z rozbudzonymi oczekiwaniami i aspiracjami edukacyjnymi, zawodowymi i aktywnością pozarodzinną. Nie zawsze rzeczywistość społeczna nadąża za zmieniającymi się oczekiwaniami, nie zawsze wysiłki i energia kobiet wiejskich przekładają się na realne możliwości ich działania. Wejście w nowe role może być utrudnione przez czynniki ekonomiczne, infrastrukturalne bądź społeczne. W artykule przeanalizowano wyniki badań dotyczących kobiet wiejskich, realizowanych w ostatnich latach, ukazujące, które z ról społecznych są możliwe do pełnienia przez kobiety na terenach wiejskich, a dla realizacji których muszą one wieś opuścić.

  • Issue Year: 159/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 124-139
  • Page Count: 16
  • Language: Polish