Reports and Reviews Cover Image

Správy a recenzie
Reports and Reviews

Author(s): Peter Žeňuch, Emil Horák, Katarína Žeňuchová, Renáta Kamenárová, Ľuboš Lukoviny, Angela Škovierová, Alica Kulihová, Radmila Horáková, Ivana Džundová, Šimon Marinčák, Mikuláš Nevrlý
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: P. ŽEŇUCH: Profesor Ján Doruľa sedemdesiatpäťročný A. KULIHOVÁ: Emil Horák – slavista telom aj dušou K. ŽEŇUCHOVÁ: Na jubileum Viery Gašparíkovej A. ŠKOVIEROVÁ: Správa z vedeckej konferencie Dielo Antona Bernoláka a bernolákovcov v slovenskom a európskom historicko-kultúrnom kontexte R. KAMENÁROVÁ: Správa zo zasadnutia Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas v Budyšíne A. ŠKOVIEROVÁ: Letná škola moderného gréckeho Jazyka Piperis Language School v Larisse E. HORÁK: КУЗМАНОВИЋ, Н.: Сусретање култура LUKOVINY, L.: Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku I. DŽUNDOVÁ: KAČALA, J. – KRAJČOVIČ, R.: Prehľad dejín spisovnej slovenčiny M. NEVRLÝ: ШУГАЙ, О.: Іван Багряний або Через терени Гетсиманського саду Š. MARINČÁK: ŽEŇUCH, P.: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert R. HORÁKOVÁ: ПИПЕР, П. – ДРАГИЋЕВИЋ, Р. – СТЕФАНОВИЋ, М.: Асоцијативни речник српскога језика P. ŽEŇUCH: Zo správy o činnosti Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV za rok 2007 P. ŽEŇUCH: Plenárne zasadnutie Slovenského komitétu slavistov P. ŽEŇUCH: Professor Ján Doruľa’s Seventy-Fifth Birthday A. KULIHOVÁ: Emil Horák – Slavist By Heart And Soul K. ŽEŇUCHOVÁ: Viera Gašparíková’s Anniversary A. ŠKOVIEROVÁ: Report on the scholarly conference Dielo Antona Bernoláka a bernolákovcov v slovenskom a európskom historicko-kultúrnom kontexte R. KAMENÁROVÁ: Report on the meeting of the International Commission of the Slavic Linguistic Atlas in Budyšin (Bautzen) A. ŠKOVIEROVÁ: Piperis Language School, Larissa – Modern Greek Language Summer School E. HORÁK: КУЗМАНОВИЋ, Н.: Сусретање култура LUKOVINY, L.: Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku I. DŽUNDOVÁ: KAČALA, J. – KRAJČOVIČ, R.: Prehľad dejín spisovnej slovenčiny M. NEVRLÝ: ШУГАЙ, О.: Іван Багряний або Через терени Гетсиманського саду Š. MARINČÁK: ŽEŇUCH, P.: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert R. HORÁKOVÁ: ПИПЕР, П. – ДРАГИЋЕВИЋ, Р. – СТЕФАНОВИЋ, М.: Асоцијативни речник српскога језика P. ŽEŇUCH: Digest of the report on the activities of Ján Stanislav Institute of Slavistics in 2007 P. ŽEŇUCH: Plenary meeting of the Slovak Committee of Slavists

  • Issue Year: 43/2008
  • Issue No: 01
  • Page Range: 76-96
  • Page Count: 21
  • Language: Slovak
Toggle Accessibility Mode