Philosophy as a Way of Life. The Notion of Philosophy in Pierre Hadot Cover Image
  • Price 4.90 €

Filozofija kao način života. Pojam filozofije kod Pierrea Hadota
Philosophy as a Way of Life. The Notion of Philosophy in Pierre Hadot

Author(s): Vili Radman
Subject(s): Philosophy
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Na početku treba napomenuti da bi gore navedeni naslov mogao dijelom zavarati. Naime, ne bi bilo posve točno reći da ćemo se u ovom radu baviti pojmom filozofije kojeg izvorno razvija sam francuski filozof Pierre Hadot. Riječ je prije o antičkom pojmu filozofije, a onda i izvornom pojmu filozofije općenito, kako ga pronalazimo izložena u filozofiji Pierrea Hadota i koji je bio temeljni pokretač njegove misli. Uz pomoć Hadotova kritičkog promišljanja – detaljnog iščitavanja antičke filozofske tradicije i gotovo arheološki mukotrpnog skidanja slojeva misaone prašine koji su na nju pali tijekom stoljeća bavljenja filozofijom i dijelom sadržajno osiromašili – antički pojam filozofije izranja u svojoj egzistencijalnoj snazi i kritičkoj izazovnosti za suvremenu misao. U prikazu koji slijedi usredotočit ćemo se na tri pojma koje smatramo temeljnim za razumijevanje Hadotove interpretacije filozofije: život, mudrost i duhovne vježbe.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 34
  • Page Range: 45-59
  • Page Count: 15
  • Language: Croatian