Note on find of camel remains in Dobrudja (Agighiol, Tulcea County) Cover Image

Notă asupra descoperirii unor resturi de camilă în Dobrogea (Agighiol, judeţul Tulcea)
Note on find of camel remains in Dobrudja (Agighiol, Tulcea County)

Author(s): Antoine Zazzo, Iulian Vizauer, Cristian Micu, Adrian Bălăşescu
Subject(s): Archaeology
Published by: Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea - Institutul de Istorie si Arheologie
Keywords: archaeozoology; camels; Middle Age; zoogeography; arheozoologie; cămile; ev mediu; zoogeografie

Summary/Abstract: In 2008, an impressive number of animal remains (186 pieces) were accidentally found during construction works on a private property from Agighiol village (Tulcea County), in an area previously unknown to have any archaeological relevance. These materials are very important, as their study led to the identification of camel remains – 155 (Camelus sp.), an exceptional result given that only two other such findings have been reported in Romania up to now, both of them in Roman-Byzantine archaeological sites from Dobrudja (9th-12th centuries). For accuracy reasons, two 14C age determination measurements were made, dating the animal remains to the Middle Ages, most probably to the 17th century, thus relating the presence of camels with the influence of the Ottoman Turks. We have reviewed the reports on camel remains dating from Roman times until the Ottomans’ reign that we found in the archaeological records from Romania and the surrounding countries. Camels were still encountered in Dobrudja at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, as proven by a photograph taken at that time. Rezumat: În anul 2008, în urma unor lucrări realizate pe o proprietate privată din centrul localităţii Agighiol (jud. Tulcea), într-o zonă în care nu a fost semnalată anterior prezenţa unor materiale arheologice, s-a descoperit, întâmplător, un număr impresionant de resturi de animale (186 de fragmente). Importanţa materialului descoperit la Agighiol este dată de faptul că studiul lui a condus la identificarea unui număr foarte mare de resturi de camilă – 155 (Camelus sp.), rezultat excepţional dacă avem în vedere că, până în prezent, după datele pe care le avem la dispoziţie, pe teritoriul României s-au identificat, din punct de vedere arheozoologic, numai două resturi de acest tip, ambele în situri din Dobrogea încadrate în perioada bizantină (sec. IX-XII). Pentru siguranţa încadrării cronologice a acestor resturi de cămilă s-au realizat două datări radiocarbon 14C care situează aceste animale în perioda Evului Mediu. Probabilitatea cea mai mare ar sugera că fragmentele de camilă se încadrează în sec. XVII-XVIII, identificarea lor fiind legată de prezenţa şi influenţa turcilor în regiune. S-au trecut în revistă descoperirile de resturi osteologice de cămilă din jurul şi de pe teritoriul României începând cu epoca romană până în perioada turcească. Analiza unor documente fotografice dovedeşte prezenţa unor cămile în Dobrogea şi la sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX.

  • Issue Year: IX/2011
  • Issue No: 9
  • Page Range: 575-584
  • Page Count: 10
  • Language: Romanian