Reviews Cover Image
  • Price 2.50 €

Recenzie
Reviews

Author(s): Petr Balcárek, Gabriel Peter Hunčaga, Lucia Tokárová, Peter Olexák, Igor Lisovy
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Review

Summary/Abstract: BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Praha : Dokořán, 2011, 217 s. ISBN 978-80-7363-302-8. MUSILOVÁ, Margaréta -TURČAN, Vladimír et al. Rímske pamiatky na strednom Dunaji : Od Vindobony po Aquincum. Bratislava : Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, 2010, 200 s. ISBN 978-80-968910-1-6. WEEBER, Karl-Wilhelm. Alltag im Alten Rom. Das Stadtleben. Mannheim : Artemis & Winkler, 2010, 400 s. ISBN 978-3-538-03135-7. PELIKAN, Jaroslav. Rozwój teologii średniowiecznej(600 – 1300). Tradycja chreścijańska. Historia rozwoju doktryny, tom III. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, 384 s. ISBN 978-83-233-2795-0. MAREK, Pavel. Josef Žídek. Nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy pravoslavné církve na Moravě. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2010, 351 s. vč. příloh. ISBN 978-80-244-2631-0.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 122-134
  • Page Count: 13
  • Language: Slovak