Some morphological characteristics of the speech by Muslims from Podgorica Cover Image

Neke morfološke karakterisike govora podgoričkih muslimana
Some morphological characteristics of the speech by Muslims from Podgorica

Author(s): Adnan Čirgić
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: dijalekat; govor; Podgorica; muslimani; crnogorski jezik

Summary/Abstract: Autor priloga ukazuje na značajnije morfološke osobine govora podgoričkih muslimana, po kojima se taj govor (na mikrostrukturnome planu) izdvaja iz opštecrnogorskoga jezičkog sloja, a djelimično i iz zetsko-podgoričke govorne grane kojoj pripada.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 04
  • Page Range: 95-117
  • Page Count: 23
  • Language: Bosnian