- Cover Image
  • Price 3.90 €

FJALË ME PEZHORIZIM SEMANTIK NË SHQIPEN DHE NË DISA GJUHË POPULLORE BALLKANIKE
-

Author(s): Qemal Murati
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Instituti Albanologjik i Prishtinës

Summary/Abstract: Në këtë punim studimor trajtohen çështje sociolinguistike të emërtesës me semantikë pezhorative, që kanë krijuar komunitetet e ndryshme për njëri-tjetrin mbi baza etnokulturore, rajonale, racore, fetare, etj. në hapë-sirat shqiptare e ballkanike. “Turlitava gjuhësore” ballkanike përmes ofiqeve e nofkave na flet qartë dhe për vetë psikologjinë dhe “etnografinë e të folurit” të popujve përkatës, për urrejtjen dhe smirën që kanë krijuar ndër shekuj dhe ruajnë ende në raportet e ndërsjella të tyre. Si shprehje e një arkaizmi pro-vincial, ata kanë krijuar gjithë atë mal nofkash në gjuhët e tyre, ku në Ballkan njerëzit dhe grupet e njerëzve ende shikohen përmes stereotipave. Ofiqe dhe nofka për të vënë në thumb tjetrin janë trajtuar jo vetëm në rrafshin sinkronik, por dhe në atë diakronik.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 40
  • Page Range: 039-056
  • Page Count: 18
  • Language: Albanian