Research Project «Contemporary European historiography of Stalinism: Tradition and new research strategies for Central and Eastern Europe» Cover Image

Výskumný projekt: Stalinizmus v kontexte súčasnej európskej histo-riografie: Tradície a nové výskumné stratégie v strednej a východnej Európe
Research Project «Contemporary European historiography of Stalinism: Tradition and new research strategies for Central and Eastern Europe»

Author(s): Michal Šmigeľ, Vjačeslav Ivanovič Meňkovskij
Subject(s): History
Published by: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela
  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 17
  • Page Range: 363-371
  • Page Count: 9
  • Language: English