Radical evil, religion and politics in Kant's and Tischner philosophy Cover Image

Radykalne zło, religia i polityka w filozofii Kanta i Tischnera
Radical evil, religion and politics in Kant's and Tischner philosophy

Author(s): Adam Chmielewski
Subject(s): Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Summary/Abstract: Recenzja z: Aleksander Bobko, "Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera", Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków-Rzeszów 2007.

  • Issue Year: II/2007
  • Issue No: 2
  • Page Range: 232-235
  • Page Count: 4
  • Language: Polish