Studia Philosophica Wratislaviensia Cover Image

Studia Philosophica Wratislaviensia
Studia Philosophica Wratislaviensia

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Subject(s): Philosophy
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1895-8001
Status: Active

 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/I
 • Issue No. 1/II
 • Issue No. 2/II
 • Issue No. 1/III
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 2/17
 • Issue No. 3/17
 • Issue No. 4/17
 • Issue No. 1/18
 • Issue No. 2/18
 • Issue No. 3/18
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Pismo Studia Philosophica Wratislaviensia zostało utworzone decyzja Rady Naukowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 roku. Patronat nad czasopismem sprawuje załozyciel pisma, tj. Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Studia Philosophica Wratislaviensia zamierza wspierac te instytucje, wypełniajac zarazem role słuzebna wobec wrocławskiego, coraz bardziej aktywnego srodowiska filozoficznego. Podejmujac decyzje o powołaniu nowego pisma filozoficznego w Polsce, pracownicy wrocławskiego Instytutu Filozofii kierowali przeswiadczeniem, ze stworzenie kolejnego polskiego pisma stworzy sposobnosc do ozywienia dyskusji o tradycyjnych zagadnieniach filozoficznych, jak równiez o problemach filozofii najnowszej. Działajac w przekonaniu, iz filozofia wkracza tam, gdzie pojawia sie niepewnosc, nie zamierzamy nakładac szczególnych ograniczen na tematyke poruszana na forum naszego pisma, ani zamykac jego łamów przez problemami, które dotychczas umykały filozoficznej uwadze. Jednakze bedziemy dazyc do tego, aby teksty publikowane w naszym pismie spełniały wysokie standardy naukowosci i scisłosci filozoficznej oraz aby respektowały zasady tradycyjnego sposobu uprawiania filozofii. Ponadto nasze pismo nie zamierza podejmowac zadan popularyzatorskich, realizacje tego pozytecznego i waznego celu pozostawiajac innym. Ambicja ta została zasygnalizowana w nazwie pisma, swiadomie nawiazujacej do pisma „Studia Philosophica”, działajacego w poczatkach powojennej Polski, w którym swoje prace publikowali, miedzy innymi, Kazimierz Ajdukiewicz, Izydora Dambska, Roman Ingarden i Władysław Tatarkiewicz. Pierwszy, sygnalny numer pisma zawiera artykuły i studia napisane w przewazajacej wiekszosci przez autorów zwiazanych z wrocławskim srodowiskiem filozoficznym. Mamy wszelako nadzieje, ze w nieodległej przyszłosci „Studia Philosophica Wratislaviensia” stana sie pismem o zasiegu ogólnokrajowym i ze zaproszenie do współpracy z nami przyjma autorzy ze wszystkich uczelni w Polsce.