From the Perspective of Time  Cover Image

S odstupom času
From the Perspective of Time

Author(s): Zlatica Plašienková
Subject(s): Review
Published by: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

Summary/Abstract: Review: Súčasné podoby filozofovania a filozofie v Poľsku. Rudolf Dupkala (ed.), Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Preńoviensis, Filozofický zborník 15 (AFPh UP 64/146), Séria: Preńovské prednáńky I. Filozofická fakulta PU v Preńove, Preńov 2002 (Preloņili: I. Ńkodová, Z. Tomková, J. Udicová, G. Zoričáková) ss. 110

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 8
  • Page Range: 281-284
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak