International Conference: Philosophy and the Slavonic Thought Heritage – Specifics, Problems, Iinspirations (14–16 IV 2008) Cover Image

Międzynarodowa konferencja: Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie (14–16 IV 2008)
International Conference: Philosophy and the Slavonic Thought Heritage – Specifics, Problems, Iinspirations (14–16 IV 2008)

Author(s): Zlatica Plašienková, Adam Wojtunik
Subject(s): Philosophy
Published by: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 8
  • Page Range: 361-367
  • Page Count: 7
  • Language: Polish